Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2019

haber
4026 950d 390
Reposted fromfeegloo feegloo viaschrodingersdog schrodingersdog
haber
6188 bd77 390
Reposted fromzie zie viacylonapplepie cylonapplepie
haber
0659 ab0c 390
Reposted frompunisher punisher viapannakojot pannakojot
haber
6913 0ce2
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaoll oll
haber
0380 e8b2 390
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaoll oll
haber
6143 40e9 390
Regular Raccoon
Reposted fromKanister Kanister viatfu tfu

May 10 2019

haber
3119 35d1 390
Reposted fromtfu tfu
haber
0616 67c5 390
Reposted fromdoener doener viacylonapplepie cylonapplepie
haber
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
0440 28e4 390

bandvxbesss:

this is my favorite thing ever

Reposted frommishonne mishonne viainina inina
haber
Pracowałem dorywczo w infolinii. Dopiero zaczynałem i pewne rzeczy mi się myliły. Tak też zadzwoniłem pod zły numer. Rozmowa wyglądała tak:
JA: Dzień dobry, tu firma XXX, czy rozmawiam z panem XXX?
KLIENT: Nie, ale nie szkodzi!
J (zmieszany): Ee... w takim razie to pomyłka, przepraszam.
K: Nie, nie! Żadna pomyłka! Mów pan, co jest!
J: Ale ja chciałem pana XXX, to pomyłka.
K: Panie, gadaj pan, bo u teściowej jestem i nie chcę w pokoju siedzieć, bo pi***oli starucha...
Pracownicy infolinii łatwo nie mają XXVI - Joe Monster
Reposted frompsychob psychob viainina inina
haber
1293 55b4 390
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viainina inina
haber
9278 330d 390
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viainina inina
haber
0898 e008 390
Reposted fromjottos jottos viaoll oll
haber
9606 505a 390
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viainina inina
haber
3121 a708 390
Reposted fromyikes yikes viaoll oll
haber
haber
2072 13e3 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viaoll oll
haber
3164 e83f 390
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
haber
3441 dd18 390
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl